Sprecherdatei

Kommentatorer

Innfødt voice

For å finne din kommentator i vår database, velg det språket som skal brukes fra høyresiden. Valget er da filtrert og kun kommentatorer i valgt språk vises.

Bruk de to pilene under bildet av kommentatoren for å se igjennom flere kommentatorer. Klikk på høyttalersymbolet for å høre et tale-eksempel. Her kan du klikke på bildet av kommentatoren for å høre flere eksempler og for å se navnet på kommentatoren.

Ring oss eller send oss en epost med din forespørsel. La oss få vite ditt valg av kommentator. Vi vil omgående levere et sitat og informere om hvor raskt vi kan levere tale-innspillingen.

På din forespørsel vil vi også forberede en rolleliste for deg og sende tale-eksempler til deg i en epost som en Mp3-fil. Helt enkelt, bare å spørre oss.Ditt språk 

Innfødt voice 


For å spille av et tale-eksempel, trykk på høyttalersymbolet for den enkelte kommentator. Bruk de to pilene for å se igjennom kommentatorene! Klikk på et bilde for mer informasjon om kommentatoren og høre på flere tale-eksempler.